top of page

Als erkende vzw hangen wij heel sterk af van giften. Wij waarderen de giften dan ook altijd enorm, en proberen altijd iets van waarde terug aan te rijken. 

 

Alle giften en schenkingen zijn welkom om ons doel te kunnen bereiken. Teveel patiënten zitten sociaal geïsoleerd en die willen we terug in de maatschappij brengen!

Hoe kan je onze werking steunen? 

Fibroveerke vzw is voor 2021 door het Ministerie officieel erkend als instelling voor mindervaliden. 

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€. We sturen u dan ook graag een fiscaal attest toe. 

Rekeningnummer: BE61979239115917, met de melding "Gift". 

Onze verdere contactegegevens zijn hier te vinden. 

bottom of page