top of page
LID WORDEN.jfif
Wens je lid te worden? Stort dan €30,00 op: BE61 9792 3911 5917 op naam van ‘Fibroveerke VZW’, met vermelding ‘nieuw lid + naam’ . Na registratie van het lidgeld, krijg je binnen de 2 weken nieuws van ons!

Lid worden ...

bottom of page