Search

eindejaar... lidmaatschap hernieuwen


Niet vergeten jouw lidmaatschap te hernieuwen! De prijs voor 2023 is 30 Euro. Graag storten op rekening van FIBROVEERKE VZW met melding : lidgeld 2023. Rekeningnummer IBAN BE61 9792 3911 5917 BIC ARSPBE22. Doe je dit voor 10 december, dan kan jouw nieuwe lidkaart meegestuurd worden bij het tijdschrift eind december. Met dank!