top of page
Search

Geneesmiddelen goedkoper vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 zijn er een aantal nieuwe of aangepaste maatregelen van toepassing met betrekking tot de terugbetaling van geneesmiddelen. De besparingen die ze met zich meebrengen, zijn een goede zaak voor zowel de patiënt als de sociale zekerheid.


Schrapping van veiligheidsmarge voor geneesmiddelen

Op 1 juli 2020 wordt de zogenaamde 'veiligheidsmarge' voor de prijs van geneesmiddelen geschrapt.


Wat is de veiligheidsmarge?

- was een supplement dat de patiënt betaalde bovenop het remgeld (namelijk het verschil tussen de vergoedingsbasis en de publieksprijs, of bij gebrek hieraan de prijs buiten bedrijf).

- Kon aangerekend worden voor originele specialiteiten op het moment van de toepassing van het referentieterugbetalingssysteem.

- Bedroeg maximaal 5 euro.


Patent op het geneesmiddel vervalt

Wanneer het patent op een geneesmiddel vervalt, komen er doorgaans goedkopere alternatieven op de markt. Toch willen sommige farmabedrijven hun prijs niet zomaar verlagen wanneer dat gebeurt. Daarom rekende men supplementen aan. Die supplementen zijn verboden vanaf 1 juli 2020.


Beide maatregelen betekenen dus een besparing voor de patiënt.
Comments


bottom of page