top of page
Search

De prikkel gekregen in december?

Prikkel

Prikkel is het tijdschrift van de Vlaamse Pijnliga en brengt informatie over pijn, pijnbeleving en -behandeling. Prikkel verschijnt tien maal per jaar en wordt samen met het Samana magazine verstuurd. Prikkel is gratis voor de leden van Fibroveerke vzw. Nu bereiken ons vragen naar het tijdschrift van december. Niemand zou dit ontvangen hebben. Info volgt...

Recent Posts

See All
bottom of page